Inheemse bloemenweiden

Laat ook een bloemenparadijs maken, fijn voor mensen, bijen en vlinders

inheemse flora en fauna

Het gaat al jaren slecht met veel soorten flora en fauna. Wetenschappers luiden regelmatig de noodklok en toch bereikt dit vaak maar weinig burgers, of de urgentie is snel weer uit het oog verloren. VermiService probeert er alles aan te doen om het tij te keren door grasvelden om te vormen tot schitterende bloemenvelden, erfafscheidingen te plaatsen van houtrillen, vlechtwerken, heggen en hagen.

Educatief voor jong en oud

Een bloemenveld wekt vaak ook vragen op, daardoor heeft het een eduactieve werking en met de juiste uitleg leren meer mensen begrip en respect te krijgen voor de inheemse flora en fauna, de natuur. Door het inrichten van grote bloemenvelden of zelfs een klein bloemen strookje of hoekje achter in de tuin, zorgen we ervoor dat belangrijke insecten voldoende voedsel kunnen vinden om te overleven, ze kunnen schuilen voor hun natuurlijke vijanden of slecht weer.

Soort bloemen mengsel

We kijken bij iedere situatie welke bloemenmengsels passen in de omgeving, schaduwrijk, zonnig, vochtig, bosrand, oevers of kleine of grote velden. Veel VvE′s (Verenigingen van Eigenaars) hebben redelijke stukken grond rondom appartementen complexen welke geweldig geschikt zijn voor bloemenweiden. Zelfs op daken zijn bloemenweiden in te richten waarbij het van belang is te kijken naar de draagconstructie, waterbuffer mogelijkheden en veiligheidsvoorzieningen voor het onderhoud.

Onze missie is om overal waar we komen mooie inheemse bloemenvelden en stroken te zien, dat beheerders vaker zullen kiezen voor inheemse planten en bloemensoorten en een natuurlijkere gebiedsinrichting waar bijen en vlinders hun voeding kunnen vinden, iedere vierkante meter is waardevol.